Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o pełnomocnictwie do pełnomocnika z art. 210 i 379 k.s.h.

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności co do dopuszczalności stosowania przepisów kodeksu cywilnego o pełnomocnictwie do pełnomocnika z art. 210 i 379 k.s.h. Ściśle łączy się to z wykładnią art. 2 k.s.h., w którym przewidziano, że w sprawach dotyczących spółek handlowych nieuregulowanych w k.s.h. stosuje się przepisy k.c., a jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy k.c. stosuje się odpowiednio. To uregulowanie, stanowiące wyraz zasady jedności prawa cywilnego, nie daje jednoznacznych wskazówek co do dopuszczalności i zakresu stosowania przepisów k.c. o pełnomocnictwie do szczególnej reprezentacji spółki z art. 210 i 379 k.s.h. Stąd też wystąpiły rozbieżności w orzecznictwie sądowym, dotyczące zwłaszcza art. 99 k.c. regulującego problematykę formy pełnomocnictwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację