Stosowanie art. 5 k.c. do uchylenia skutku upływu terminu zawitego - OpenLEX

Węgrzynowski Łukasz, Stosowanie art. 5 k.c. do uchylenia skutku upływu terminu zawitego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Stosowanie art. 5 k.c. do uchylenia skutku upływu terminu zawitego

W orzecznictwie sądowym poważne rozbieżności wywołuje dopuszczalność stosowania art. 5 k.c. co do uchylenia skutku upływu terminu zawitego. Takie rozwiązanie wywołuje zastrzeżenia natury konstrukcyjnej. Trafnie podkreśla się, że upływ terminu zawitego prowadzi do wygaśnięcia prawa podmiotowego ex lege. Tym samym nie uprawnia dłużnika do uchylenia się od spełnienia świadczenia, lecz pozbawia wierzyciela przysługującego mu prawa. Tymczasem nadużycie prawa może dotyczyć wyłącznie istniejącego prawa podmiotowego, zastosowanie art. 5 k.c. nie może prowadzić ani do zmiany treści normy prawnej, ani do nabycia, zniweczenia lub modyfikacji prawa podmiotowego. Jednocześnie jednak w wielu orzeczeniach przyjęto, że zastosowanie art. 5 k.c. do uchylenia skutku upływu terminu zawitego może się okazać uzasadnione z uwagi na szczególne okoliczności konkretnej sprawy i względy natury słusznościowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX