Stosowanie art. 28 k.p.a. w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę - OpenLEX

Koralewski Michał, Stosowanie art. 28 k.p.a. w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Stosowanie art. 28 k.p.a. w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę

Przepis art. 28 ust. 2 p.b. wyznacza ograniczony krąg podmiotów będących stronami postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę. Szczególny charakter tej regulacji jest wszakże odmiennie interpretowany w zakresie stosowania w takiej sprawie ogólnych zasad wyznaczania stron postępowania przewidzianych w art. 28 k.p.a.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX