Janczukowicz Krzysztof, Stawka podatku od nieruchomości przedsiębiorcy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Stawka podatku od nieruchomości przedsiębiorcy

Brzmienie art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. jest dla podatników niekorzystne, gdyż nakazuje uznawać, że nieruchomościami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej (a tym samym podlegającymi najwyższej „gospodarczej” stawce podatku od nieruchomości) są wszystkie nieruchomości „będące w posiadaniu przedsiębiorcy”, niezależnie od tego, czy tenże wykorzystuje je w prowadzonej działalności. Jednakże w sukurs podatnikom przyszedł Trybunał Konstytucyjny. Najpierw, w wyroku z 12 grudnia 2017 r. (SK 13/15) TK uznał, że samo tylko posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną nie wystarcza do uznania jej za związaną z działalnością gospodarczą. Związek ten musi być realny.

Następnie bliźniaczą tezę wypowiedział TK w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców, co otwiera nową korzystną dla podatników niebędących osobami fizycznymi linię orzeczniczą (pogląd nr 1), przełamującą dotychczasową konsekwentną linię przeciwną (pogląd nr 2).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX