Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Status komornika w postępowaniu wieczystoksięgowym

Zgodnie z art. 6261 § 2 k.p.c. uczestnikami postepowania wieczystoksięgowego oprócz wnioskodawcy są tylko te osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź na rzecz których ma nastąpić wpis. Jako przepis szczególny w stosunku do art. 510 k.p.c., przepis ten, reguluje i wyczerpująco określa krąg uczestników postępowania wieczystoksięgowego. Trzeba podkreślić, że ustalenie tych osób musi się mieścić w granicach kognicji sądu wieczystoksięgowego, który rozpoznając wniosek o wpis bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Istotne jest zatem to, czy przymiot uczestnika przysługuje danemu podmiotowi w świetle księgi wieczystej, wniosku o wpis oraz załączonych dokumentów. Wniosek o wpis może natomiast złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty oraz osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej (art. 6262 § 5 k.p.c.). W związku z powyższym w orzecznictwie powstały wątpliwości do której kategorii należy zaliczyć komornika, składającego w imieniu wierzyciela wniosek o wpis ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości (art. 924 k.p.c.). Wykształciły się tutaj dwie linie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację