Gabriel-Węglowski Michał, Spowodowanie wypadku drogowego a nieudzielenie przez jego sprawcę pomocy ofiarom

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Spowodowanie wypadku drogowego a nieudzielenie przez jego sprawcę pomocy ofiarom

Na gruncie kodeksu karnego z 1969 r. w judykaturze przez wiele lat dominował przyjęty w latach 70. XX wieku pogląd, że zachowanie sprawcy wypadku drogowego, polegające na nie udzieleniu pokrzywdzonemu pomocy w warunkach określonych w art. 164 § 1 tego kodeksu nie powoduje zbiegu realnego przestępstw, lecz jedynie stanowi okoliczność obciążającą sprawcę wypadku. Linia ta uległa zmianie po uchwale Sądu Najwyższego z kwietnia 1995 r. Nowo przyjęty kodeks karny z 1997 r. przestępstwo nieudzielenia pomocy przyjął w bardzo zbliżonej treści, zaś uchwała Sądu Najwyższego zachowała aktualność w kolejnych wypowiedziach sądów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX