Sposób zakwestionowania rozstrzygnięcia sądu o kosztach procesu, niezgodnego z żądaniem strony - OpenLEX

Kucharski Dominik, Sposób zakwestionowania rozstrzygnięcia sądu o kosztach procesu, niezgodnego z żądaniem strony

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Sposób zakwestionowania rozstrzygnięcia sądu o kosztach procesu, niezgodnego z żądaniem strony

Przedmiotowy materiał prezentuje dostrzegalną w orzecznictwie rozbieżność poglądów dotyczącą tego w jaki sposób strona powinna zakwestionować wyrok sądu, w którym sąd nie orzekł w całości o kosztach procesu zgodnie z jej wnioskiem. Kwestia ta ma niebagatelne znaczenie dla stron postępowania, bowiem właściwy sposób zaskarżenia zapadłego orzeczenia, jest sprawą kluczową w kontekście powodzenia procesu.

Zgodnie z jednym z prezentowanych stanowisk, rozstrzygnięcie przez sąd w orzeczeniu o kosztach procesu, ale w sposób niezgodny z intencją strony, uzasadnia wniesienie zażalenia na ten punkt orzeczenia sądu. Wedle poglądu przeciwnego, taka sytuacja uzasadnia złożenie wniosku o uzupełnienie wyroku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX