Węgrzynowski Łukasz, Sposób sformułowania wniosku z art. 380 k.p.c. w zażaleniu do Sądu Najwyższego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Sposób sformułowania wniosku z art. 380 k.p.c. w zażaleniu do Sądu Najwyższego

Zgodnie z art. 380 k.p.c. w związku z art. 3941 § 3 k.p.c. i art. 39821 k.p.c. w ramach rozpoznania zażalenia Sąd Najwyższy może poddać kontroli również postanowienie sądu, które nie podlegało zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. W orzecznictwie pojawiła się jednak rozbieżność co do oceny czy wniosek z art. 380 k.p.c. powinien być sformułowany wyraźnie w zażaleniu skierowany do Sądu Najwyższego, czy też dopuszczalne jest przyjęcie, że został złożony w sposób dorozumiany (głównie z uwagi na zarzuty zażalenia i ich uzasadnienie). Kwestia prawidłowo sformułowanego wniosku z art. 380 k.p.c. może mieć kluczowe znaczenie dla skuteczności zażalenia rozpoznawanego przez Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX