Koralewski Michał, Sposób rozumienia terminu „czas właściwy” do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Sposób rozumienia terminu „czas właściwy” do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

W myśl art. 299 § 2 k.s.h., członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie jej upadłości. Ustawa nie precyzuje przy tym, jak termin ten należy rozumieć. W orzecznictwie wykształciły się dwa poglądy, co do sposobu wyznaczania czasu właściwego, w rozumieniu ww. przepisu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX