Janczukowicz Krzysztof, Sposób odliczania długów spadku od podstawy jego opodatkowania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Sposób odliczania długów spadku od podstawy jego opodatkowania

Podstawą opodatkowania spadku jest jego wartość czysta, czyli pomniejszona o długi i ciężary spadku (art. 7 ust. 1 u.p.s.d.). Niektóre długi spadku są wyraźnie związane z jednym tylko składnikiem spadku (np. hipoteka ciążąca na jednej nieruchomości albo nakłady poczynione przez spadkobiercę na konkretny składnik majątkowy) i w odniesieniu do takich (alokowanych) długów odnosi się wątpliwość, czy wysokość długu (kwota hipoteki, wartość nakładów) ma pomniejszać cały spadek (sumę wartości wszystkich składników spadku), czy jedynie wartość tego składnika, z którym dług jest związany. W orzecznictwie sądów można napotkać oba te rozwiązania (poglądy nr 1 i 2).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX