Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Sposób liczenia terminu do zwołania zgromadzenia wspólników

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zgromadzenie wspólników spółki z o.o. zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Na tle tej regulacji powstała wątpliwość czy zgromadzenie może odbyć się już w czternastym dniu od dnia wysłania zaproszeń, czy też w dniu piętnastym. Z uwagi na możliwe podnoszenie zarzutu naruszenia prawa i w konsekwencji wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwał, zagadnienie to jest istotne z praktycznego punktu widzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?