Sporządzenie protokołu rozprawy przez asystenta sędziego - OpenLEX

Pacura Marcin, Sporządzenie protokołu rozprawy przez asystenta sędziego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Sporządzenie protokołu rozprawy przez asystenta sędziego

W orzecznictwie sądów pojawiła się rozbieżność dotycząca możliwości sporządzenia protokołu rozprawy przez asystenta sędziego.

Przedmiotowe zagadnienie sprowadza się do odczytania zakresu podmiotowego normy skonstruowanej z przepisów art. 144 § 1 k.p.k. w zw. z art. 128 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX