Sportowcy jako podatnicy VAT - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Sportowcy jako podatnicy VAT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Sportowcy jako podatnicy VAT

Niniejsze opracowanie dotyczy podatników, którzy profesjonalnie uprawiają sport, świadcząc usługi sportowe na rzecz klubów sportowych, przy czym nie są pracownikami klubów, lecz zawierają z nimi umowy cywilnoprawne (kontrakty sportowe). Na gruncie podatków dochodowych ukształtowało się stanowisko, że przychody z kontraktu sportowego mogą być - w zależności od okoliczności konkretnego przypadku - traktowane jako przychody z działalności gospodarczej albo jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (zob. K. Janczukowicz, Przychody sportowców - źródło przychodów w PIT, LEX nr 269957). Jak się to przekłada na rozliczenia VAT? Czy czynności wykonywane na podstawie kontraktu sportowego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX