Spółka cywilna w postępowaniu sądowym - OpenLEX

Partyk Tomasz, Spółka cywilna w postępowaniu sądowym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Spółka cywilna w postępowaniu sądowym

W orzecznictwie aktualnie jednolicie przyjmuje się, że spółka cywilna, będąca jedynie umową wspólników, nie posiada zdolności sądowej. Oznacza to, że stroną postępowania cywilnego powinny być osoby będące wspólnikami spółki cywilnej. Dostrzec przy tym można w dawniejszych orzeczeniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wskazanie, że spółka cywilna powinna być wskazana jako strona obok wspólników. W praktyce sądowej przyjmuje się, iż w przypadku wskazania jako strony procesu spółki cywilnej, pozew powinien podlegać odrzuceniu z uwagi na brak zdolności sądowej strony. Brak ten nie podlega bowiem usunięciu. Warto zwrócić również uwagę na pogląd, zgodnie z którym niewskazanie w orzeczeniu, że osoby będące współuczestnikami procesu są wspólnikami spółki cywilnej, nie stanowi naruszenia prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX