Walczyński Ignacy, Spisanie oświadczenia spadkodawcy przez osobę powołaną do dziedziczenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Spisanie oświadczenia spadkodawcy przez osobę powołaną do dziedziczenia

W orzecznictwie Sądu Najwyższego zarysowały się dwa kierunki wykładni art. 952 § 2 k.c. Zgodnie z pierwszym z nich (wykładnia "rygorystyczna"), nie jest dopuszczalne spisanie oświadczenia spadkodawcy przez osobę powołaną w testamencie ustnym do dziedziczenia po spadkodawcy. Zgodnie z drugim (wykładnia "liberalna"), bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy osoba sporządzająca pismo zawierające treść rozrządzeń spadkodawcy jest w jakikolwiek sposób zainteresowana tymi rozrządzeniami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX