Krudysz Marcin, Spełnienie warunku „wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej (Wspólnoty)”

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Spełnienie warunku „wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej (Wspólnoty)”

Rozbieżności w orzecznictwie budzi kwestia interpretacji przepisu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kontekście spełnienia warunku „wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej (przed dniem 1 kwietnia 2011 r.: Wspólnoty)”. W szczególności, chodzi o to, czy procedura wywozu towarów, o której mowa w art. 269 Unijnego Kodeksu Celnego (poprzednio: art. 161 Wspólnotowego Kodeksu Celnego), musi rozpocząć się w urzędzie celnym położonym w Rzeczypospolitej Polskiej, czy też procedura ta może rozpocząć się w urzędzie celnym położonym w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX