Ambroziewicz Maciej, Służba bhp – organizacja (powierzenie zadań służby)

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Służba bhp – organizacja (powierzenie zadań służby)

Przepisy art. 23711 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy obligują pracodawcę do zapewnienia realizacji zadań służby bhp, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Powyższy przepis zobowiązuje pracodawcę do utworzenia służby bhp (zatrudnienia etatowego pracownika w wyodrębnionej komórce organizacyjnej – służbie bhp) z chwilą zatrudnienia 101 pracownika. W przypadku pracodawcy zatrudniającego mniej niż 100 pracowników, może on powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lub - w razie braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk sądów co do dopuszczalności powierzenia wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy w przypadku zatrudniania powyżej 100 pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX