Skutki zwolnienia przez bank z długu (kredytu) osoby fizycznej - OpenLEX

Pogoński Mariusz, Skutki zwolnienia przez bank z długu (kredytu) osoby fizycznej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Skutki zwolnienia przez bank z długu (kredytu) osoby fizycznej

Kwestia skutków podatkowych umorzenia kredytu osobie fizycznej w okolicznościach gdy kredyt ten nie miał związku z działalnością gospodarczą tej osoby fizycznej jest elementem szerszego zagadnienia związanego z przychodami z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

W orzecznictwie sądowym oraz interpretacjach podatkowych wykształciły się dwa stanowiska. Zgodnie z pierwszym z nich umorzone osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej odsetki od kredytu nie stanowią przysporzenia majątkowego kredytobiorcy, gdyż jedynie zmniejszają lub likwidują zobowiązanie pieniężne wobec kredytodawcy.

Natomiast zwolennicy drugiego stanowiska rozróżniają zmianę warunków umowy (co może mieć miejsce jeszcze zanim odsetki staną się wymagalne) od umorzenia niezapłaconych w terminie wskazanym w umowie kredytowej już wymagalnych należności odsetkowych. Przychód, o którym mowa jest przychodem z innych źródeł, czego konsekwencją jest obowiązek wystawia – na mocy art. 42 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f – informacji PIT-8C przez bank dokonujący umarzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX