Skutki stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w kontekście pobranej emerytury - OpenLEX

Krudysz Marcin, Skutki stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w kontekście pobranej emerytury

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Skutki stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w kontekście pobranej emerytury

Rozbieżności w judykaturze budzi interpretacja ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zapatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, a w szczególności to, czy w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, uzasadnionym jest żądanie zwrotu wypłaconej emerytury od żołnierza, któremu po zwolnieniu ze służby przyznano prawo do emerytury. Według jednego z poglądów taki przypadek nie uzasadnia żądania zwrotu wypłaconej emerytury wojskowej, pogląd przeciwny zakłada natomiast, że żołnierz zobowiązany jest do zwrotu pobranego świadczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX