Skutki śmierci poszkodowanego i wstąpienia na jego miejsce spadkobierców dla wymiaru zadośćuczynienia - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Skutki śmierci poszkodowanego i wstąpienia na jego miejsce spadkobierców dla wymiaru zadośćuczynienia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Skutki śmierci poszkodowanego i wstąpienia na jego miejsce spadkobierców dla wymiaru zadośćuczynienia

W orzecznictwie dostrzec można dwa przeciwstawne poglądy co do tego, czy śmierć poszkodowanego w toku procesu o zadośćuczynienie i wstąpienie na jego miejsce jego spadkobierców, powinno być uwzględniane przy wymiarze zadośćuczynienia. Według pierwszego stanowiska judykatury śmierć poszkodowanego nie wpływa na wysokość zadośćuczynienia, gdyż prowadziłoby to do bezpodstawnego różnicowania świadczeń w zależności od okoliczności nie mającej bezpośredniego związku z odniesioną krzywdą. Drugie zapatrywanie orzecznicze wskazuje na możliwość uwzględniania śmierci poszkodowanego w toku procesu o zadośćuczynienie, jako okoliczności wpływającej na wysokość zadośćuczynienia, zwłaszcza że świadczenie to będzie zasądzone już nie na rzecz samego poszkodowanego, lecz na rzecz jego następców prawnych. Obok tych poglądów utrwaliło się w praktyce sądowej stanowisko, wedle którego spadkobiercy poszkodowanego nie mogą rozszerzyć powództwa o zadośćuczynienie wytoczonego przez samego poszkodowanego jeszcze za jego życia, gdyż nabywają jedynie określone roszczenie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX