Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Skutki przedawnienia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności co do oceny czy przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną wyłącza możliwość dochodzenia odsetek związanych z tą wierzytelnością od dłużnika hipotecznego. Zagadnienie ściśle łączy się z koniecznością ustalenia wzajemnego stosunku art. 77 k.w.h. i art. 104 k.w.h., jak też z porównaniem właściwości konstrukcyjnych dawnej hipoteki zwykłej oraz hipoteki kaucyjnej. Zagadnienie pozostaje aktualne mimo zmian wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, zwłaszcza w odniesieniu do hipotek kaucyjnych wskazanych w art. 10 ust. 2 tej ustawy. Generalnie jednak w orzecznictwie przyjmuje się, że zmiany w stanie prawnym nie mogą wpływać na zakres zabezpieczenia hipotecznego, w tym na zakres zaspokojenia wierzyciela z wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację