Skutki procesowe połączenia spraw do wspólnego prowadzenia i rozstrzygnięcia - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Skutki procesowe połączenia spraw do wspólnego prowadzenia i rozstrzygnięcia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Skutki procesowe połączenia spraw do wspólnego prowadzenia i rozstrzygnięcia

W judykaturze utrwalone jest zapatrywanie, iż połączenie spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ma charakter jedynie techniczny; na skutek połączenia sprawy nie stają się jedną, lecz zachowują swoją samodzielność. Wskazuje się również, że w przypadku połączenia spraw, obowiązkiem sądu jest poczynienie ustaleń w każdej z nich i rozstrzygnięcie o wszystkich tak połączonych żądaniach, a jeśli to nie nastąpi, to oznacza to, że nie została rozpoznana istota sprawy. Utrwalony jest również pogląd, iż mimo połączenia spraw należy orzekać o kosztach postępowania oraz o wynagrodzeniu pełnomocnika z urzędu osobno za każdą z nich. Warto odnotować również pogląd, wedle którego połączenie spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia automatycznie powoduje wyłączenie dopuszczalności rozpoznania ich w postępowaniu uproszczonym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX