Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Skutki procesowe niewłaściwego sformułowania wniosku o sporządzenie i doręczenie stronie orzeczenia wraz z uzasadnieniem

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autorzy:

Skutki procesowe niewłaściwego sformułowania wniosku o sporządzenie i doręczenie stronie orzeczenia wraz z uzasadnieniem

W orzecznictwie wyrażany jest pogląd, wedle którego złożenie wniosku o wydanie odpisu orzeczenia nie może być utożsamiane z żądaniem sporządzenia uzasadnienia tego orzeczenia i doręczenia stronie odpisu tego orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Czynności procesowe wywołują bowiem takie skutki, jakie wynikają z ich treści. Dostrzec jednak można również zapatrywanie, iż jeżeli z wniosku o wydanie odpisu orzeczenia wynika jednoznacznie, że intencją strony jest żądanie otrzymania go wraz z uzasadnieniem, to w istocie takie znaczenie należy nadać temu wnioskowi. Wskazuje się również, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia zawiera w sobie również żądanie doręczenia odpisu orzeczenia z tym uzasadnieniem i vice versa; wyrażone jednak zostało również stanowisko odmienne, wskazujące, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia i wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem to odrębne czynności procesowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX