Partyk Tomasz, Skutki niedołączenia odpisu pełnomocnictwa procesowego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Skutki niedołączenia odpisu pełnomocnictwa procesowego

Problematyka niedołączenia przez pełnomocnika procesowego odpisu pełnomocnictwa celem doręczenia go stronie przeciwnej jest w praktyce sądowej traktowana jako brak formalny pisma procesowego. Dominuje zapatrywanie, iż nieusunięcie tego braku formalnego prowadzi do skutku prawnego w postaci zwrotu pisma lub odrzucenia środka zaskarżenia. Należy jednak również zauważyć stanowisko odmienne, według którego brak tego rodzaju nie uniemożliwia nadania sprawie dalszego biegu, a zatem sankcja w postaci zwrotu pisma lub odrzucenia środka zaskarżenia byłaby w razie jego nieusunięcie nazbyt surowa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX