Koralewski Michał, Skutek przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z o.o.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Skutek przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z o.o.

Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o. jest szczególnym przypadkiem transformacji, w którym to przekształceniu nie ulega sam podmiot, ale forma prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że na skutek takiej transakcji powstaje odrębna jednostka organizacyjna wyposażona w osobowość prawną, zaś osoba fizyczna nie traci swojej podmiotowości prawnej. Nie dziwią, zatem wątpliwości w zakresie kwalifikacji prawnego tego typu zmiany, bądź jako rodzaju sukcesji, bądź też jako przykładu działania zasady kontynuacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX