Janczukowicz Krzysztof, Skuteczne przedłużenie terminu zwrotu VAT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Skuteczne przedłużenie terminu zwrotu VAT

Coraz częściej sprawdzanie zasadności wniosku podatnika o zwrot VAT łączy się z przedłużeniem przez organ podatkowy pierwotnego (60 albo 25-dniowego) terminu tego zwrotu. Wiadomo, że przedłużenie to musi nastąpić w formie postanowienia i wiadomo, że postanowienie to jest bezskuteczne, jeśli wejdzie do obrotu prawnego już po upływie terminu poprzedniego. Wątpliwości budzi, od dawna zresztą, kwestia, kiedy omawiane postanowienie wchodzi do obrotu, a więc z jaką chwilą staje się skuteczne. Już z chwilą wydania czy dopiero z chwilą doręczenia podatnikowi?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX