Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Składanie zaświadczeń z urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków przez wspólników spółki cywilnej

W orzecznictwie KIO istnieje rozbieżność stanowisk co do tego, kto jest zobowiązany do złożenia zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, w przypadku gdy ofertę do postępowania składa spółka cywilna (wspólnicy spółki cywilnej). Problem ten wynika z odrębnego charakteru spółki cywilnej na gruncie cywilistycznym i podatkowym. Zgodnie z jednym z prezentowanych poglądów, skoro ofertę składa spółka cywilna, to należy przedłożyć tylko zaświadczenie z US tej spółki cywilnej, gdyż na gruncie prawa podatkowego, jest ona samodzielnym podmiotem prawa. Wedle natomiast poglądu przeciwnego, jeżeli ofertę do postępowania składa spółka cywilna, to zaświadczenie z US o niezaleganiu z opłacaniem podatków powinna złożyć zarówno sama spółka, jak i jej wspólnicy

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?