Składanie pism procesowych drogą elektroniczną - OpenLEX

Mejka Anna, Składanie pism procesowych drogą elektroniczną

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Składanie pism procesowych drogą elektroniczną

Popularyzacja drogi elektronicznej jako sposobu przesyłania korespondencji skutkowała powstaniem pytania, czy taka forma jest dopuszczalna w kontakcie z sądem. Znalezienie odpowiedzi na to pytanie wymagało przeprowadzenia przez judykaturę wykładni przepisów dotyczących wnoszenia pism procesowych przez strony – odrębnie obowiązujących dla każdej z procedur sądowych – cywilnej, karnej, w tym w sprawie o wykroczenie, oraz sądowoadministracyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?