Krudysz Marcin, Skład sądu w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Skład sądu w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia

Zgodnie z art. 386 § 5 k.p.c., regulującym instytucję wyłączenia sędziego w postepowaniu apelacyjnym, w wypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sąd rozpoznaje apelację w innym składzie.

Ze względu na treść art. 397 § 2 k.p.c., który dopuszcza odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu apelacyjnym, w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia, w orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawiły się wątpliwości odnośnie stosowania ww. instytucji wyłączenia sędziego w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia.

Istnieją orzeczenia, które dopuszczają odpowiednie stosowanie art. 386 § 5 k.p.c. w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia, jak i wykluczające taką możliwość. Można wyróżnić także pogląd pośredni, który zakłada, że art. 386 § 5 k.p.c. stosuje się odpowiednio w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia, ale tylko wtedy, gdy przedmiotem uchylenia jest orzeczenie kończące postępowanie w sprawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX