Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Skierowanie pracownika na badania kontrolne a urlop wypoczynkowy

W orzecznictwie i piśmiennictwie zarysował się istotny problem, czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego po trwającej dłużej niż 30 dni nieobecności w pracy na skutek choroby, bez skierowania pracownika na badania kontrolne. Po takiej niezdolności pracodawca zasadniczo zobowiązany jest skierować pracownika na takie badania. W części orzeczeń sądowych zwłaszcza wcześniejszych formułowano kategoryczny pogląd, stosownie do którego udzielenie urlopu w trakcie niezdolności do pracy było niedopuszczalne. Co prawda orzeczenia te, odnosiły się do udzielenia urlopu pracownikowi niezdolnemu do pracy, to jednak z orzeczeń tych można było wysnuć wniosek o konieczności uprzedniego skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie zanim zostanie mu udzielony urlop wypoczynkowy. Od pewnego czasu zarysował się jednak pogląd, zgodnie z którym korzystanie przez pracownika z zaplanowanego wcześniej urlopu wypoczynkowego po trwającej dłużej niż 30 dni nieobecności spowodowanej chorobą, czy zaraz po zakończeniu urlopu macierzyńskiego nie stanowi naruszenia prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?