Janczukowicz Krzysztof, Skazanie za handel ludźmi gdy pokrzywdzonym jest jedna osoba

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Skazanie za handel ludźmi gdy pokrzywdzonym jest jedna osoba

Odpowiedzialności karnej za handel ludźmi podlega ten, kto "dopuszcza się handlu ludźmi" (art. 189a § 1 k.k.). Intuicja językowa, wiążąca pojęcie handlu z działalnością powtarzającą się, a także użycie w cytowanym przepisie liczby mnogiej ("ludźmi"), powodują wątpliwość, czy można mówić o dokonaniu tego przestępstwa, gdy czyn sprawcy dotyczył tylko jednej "sprzedawanej" osoby? Wątpliwość ta była nawet głębsza na gruncie dawnej typizacji handlu ludźmi, zawartej w art. 253 k.k., który – do dnia 7 września 2010 r. – przewidywał odpowiedzialność nie za dopuszczenie się handlu, ale za jego "uprawianie", a ten zwrot jeszcze silniej zdaje się akcentować powtarzalność czynności. Cały czas warto mieć na uwadze także art. 253 k.k. i wykładnię dokonywaną na jego tle, gdyż ze względu na długi okres przedawnienia omawianej zbrodni obecnego zastosowania tego przepisu nie można wykluczyć.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX