Pacura Marcin, Chabel Cezary, Skarga na uchwałę lub zarządzenie organu gminy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autorzy:

Skarga na uchwałę lub zarządzenie organu gminy

Dla stanów prawnych sprzed dnia 1 czerwca 2017 r., kiedy to w życie weszła zmiana art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w orzecznictwie sądów pojawiała się rozbieżność poglądów dotycząca rozstrzygnięcia, czy art. 53 § 2 tej ustawy ma zastosowanie w zakresie skarg wnoszonych do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX