Mejka Anna, Sekwencja roszczeń w sprawie o wyzysk

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Sekwencja roszczeń w sprawie o wyzysk

Przepis art. 388 k.c., regulujący instytucję wyzysku, wskazuje na dwa rodzaje roszczeń, która strona wyzyskiwana może zgłosić: roszczenie wyrównawcze oraz roszczenie o unieważnienie umowy. Przedmiotem zainteresowania sądów była wzajemna relacja tych roszczeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX