Koralewski Michał, Sanowanie umów zawartych z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Sanowanie umów zawartych z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Ze względu na istnienie powiązań pomiędzy członkami zarządu i spółką, umowy zawierane między tymi podmiotami wymagają spełnienia dodatkowego warunku w zakresie reprezentacji spółki. Sporne jest, czy umowa zawarta wbrew wymaganiom ustawowym jest bezwzględnie nieważna, czy też może zostać sanowana przez jej potwierdzenie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX