Sądowa kontrola ugody zawartej w postępowaniu karnym - OpenLEX

Pacura Marcin, Sądowa kontrola ugody zawartej w postępowaniu karnym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Sądowa kontrola ugody zawartej w postępowaniu karnym

W orzecznictwie pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca etapu postępowania karnego na jakim jest możliwa kontrola przez sąd ugody zawartej w sprawach z oskarżenia prywatnego. Przedmiotowy problem wyłonił się na kanwie interpretacji art. 494 § 1 k.p.k. Powyższy przepis jest odpowiednikiem regulacji zawartej w art. 442 § 1 kodeksu postępowania karnego z 1969 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX