Sąd dyscyplinarny samorządu zawodowego jako strona w postępowaniu ze skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji... - OpenLEX

Chabel Cezary, Sąd dyscyplinarny samorządu zawodowego jako strona w postępowaniu ze skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Sąd dyscyplinarny samorządu zawodowego jako strona w postępowaniu ze skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej

W orzecznictwie sądów administracyjnych występuje rozbieżność dotycząca uznania sądu dyscyplinarnego samorządu zawodowego za stronę postępowania ze skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Część judykatury opowiada się za stanowiskiem, iż domaganie się dostępu do informacji związanej z treścią rozstrzygnięć wydanych przez sąd dyscyplinarny samorządu zawodowego w ramach prowadzonych postępowań dyscyplinarnych, które stanowią informację publiczną powoduje, że organ ten ma obowiązek podjęcia działań zgodnie z ustawą. Konsekwencją powyższego jest uznanie sądu dyscyplinarnego za stronę postępowania ze skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Przeciwny pogląd wskazuje, iż stroną takiego postępowania może być jedynie pomiot wyposażony w osobowość prawną (a zatem również zdolność sądową), której sądy dyscyplinarne nie posiadają.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?