Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Rozumienie wymogu „oparcia na ustawie” normatywnych porozumień zbiorowych w kodeksowych przepisach prawa pracy o źródłach prawa pracy

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk co do kwestii rozumienia wymogu “oparcia na ustawie” dla normatywnych porozumień zbiorowych, o którym stanowi się w przepisie art. 9 § 1 k.p. W części orzecznictwa twierdzi się, że wystarczy tylko ogólne wskazanie, że przewiduje się w ustawodawstwie możliwość zawarcia porozumienia zbiorowego traktowanego jako źródło prawa pracy. Istnieje jednak również i taka linia orzecznicza, w której zakłada się, że dla zakwalifikowania danego porozumienia zbiorowego jako normatywnego porozumienia, konieczne staje się istnienie szczegółowego ustawodawczego wskazania, na zasadzie delegacji ustawowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?