Rozumienie wymogu „oparcia na ustawie” normatywnych porozumień zbiorowych w kodeksowych przepisach prawa pracy o źródłach prawa... - OpenLEX

Musiała Anna, Rozumienie wymogu „oparcia na ustawie” normatywnych porozumień zbiorowych w kodeksowych przepisach prawa pracy o źródłach prawa pracy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Rozumienie wymogu „oparcia na ustawie” normatywnych porozumień zbiorowych w kodeksowych przepisach prawa pracy o źródłach prawa pracy

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk co do kwestii rozumienia wymogu “oparcia na ustawie” dla normatywnych porozumień zbiorowych, o którym stanowi się w przepisie art. 9 § 1 k.p. W części orzecznictwa twierdzi się, że wystarczy tylko ogólne wskazanie, że przewiduje się w ustawodawstwie możliwość zawarcia porozumienia zbiorowego traktowanego jako źródło prawa pracy. Istnieje jednak również i taka linia orzecznicza, w której zakłada się, że dla zakwalifikowania danego porozumienia zbiorowego jako normatywnego porozumienia, konieczne staje się istnienie szczegółowego ustawodawczego wskazania, na zasadzie delegacji ustawowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX