Rozumienie przychodu pracownika jako podstawy oskładkowania - OpenLEX

Musiała Anna, Rozumienie przychodu pracownika jako podstawy oskładkowania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Rozumienie przychodu pracownika jako podstawy oskładkowania

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk co do kwestii rozumienia przychodu pracownika jako podstawy oskładkowania. Według jednej grupy orzeczeń, przychód pracownika w sensie podstawy oskładkowania należy rozumieć jako sumę, do której nie wlicza się wartości kwotowej zakwaterowania pracownika na koszt pracodawcy. Z kolei według drugiej grupy - można dokonać wliczenia do sumy przychodu pracownika traktowanej jako podstawa oskładkowania, wartości kwotowej zakwaterowania pracownika na koszt pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX