Rozsądny termin rozpoznania sprawy - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Rozsądny termin rozpoznania sprawy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Rozsądny termin rozpoznania sprawy

Jednym z kluczowych pojęć postępowania karnego jest „rozsądny termin”, w jakim powinno nastąpić rozstrzygnięcie o odpowiedzialności karnej. Z racji umiejscowienia go na wstępie kodeksu postępowania karnego obliguje on wszystkie organy procesowe do działania sprawnego i racjonalnego. Rażące uchybienie temu wymogowi skutkować może odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa za przewlekłość postępowania. Pojęcie „rozsądnego terminu” jest jednak klauzulą generalną, stąd stało się przedmiotem rozważań judykatury i pewnych różnic.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX