Rozpytanie osoby przed przesłuchaniem a swoboda wypowiedzi - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Rozpytanie osoby przed przesłuchaniem a swoboda wypowiedzi

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Rozpytanie osoby przed przesłuchaniem a swoboda wypowiedzi

W praktyce organów ścigania dość często, w różnych konfiguracjach sytuacyjnych, występuje zjawisko tzw. rozpytania osoby, a więc nieformalnego uzyskania maksimum informacji interesujących w danym momencie organ na temat zaistniałego, badanego zdarzenia. Rozpytana osoba często zostaje następnie przesłuchana w charakterze świadka, rzadziej podejrzanego. Pojawia się w związku z tym, pytanie, czy owo rozpytanie może wpływać na swobodę wypowiedzi takiej osoby.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX