Rozpoczęcie biegu terminu zawieszenia postępowania na wniosek strony - OpenLEX

Chabel Cezary, Rozpoczęcie biegu terminu zawieszenia postępowania na wniosek strony

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Rozpoczęcie biegu terminu zawieszenia postępowania na wniosek strony

W orzecznictwie sądów administracyjnych należy odnotować rozbieżność dotyczącą daty będącej początkiem biegu terminu zawieszenia postępowania na wniosek strony. Zgodnie z jednym poglądem sformułowanie użyte w art. 98 § 2 k.p.a. ("w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania"), odnosi się do daty wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, a nie do daty jego doręczenia. Można jednak odnotować w orzecznictwie sądów administracyjnych interpretację, zgodnie z którą datą zawieszenia postępowania na wniosek strony, jest dzień doręczenia stronie postanowienia o zawieszeniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX