Partyk Aleksandra, Różnice w wieku przysposabiającego i przysposabianego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Różnice w wieku przysposabiającego i przysposabianego

W myśl art. 1141 § 2 k.r.o. między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku. Ustawodawca nie wskazał w tym przepisie, jaką różnicę wieku uznać należy za odpowiednią, aby orzeczenie przysposobienia osoby małoletniej było dopuszczalne. Zasadniczo przyjmuje się, że różnica wieku między przysposabiającym a przysposobionym winna być taka, jak między rodzicami a dziećmi. W orzecznictwie wskazuje się jednak również, że nawet znaczna różnica wieku nie musi automatycznie wyłączać dopuszczalności przysposobienia, aczkolwiek decydujące znaczenie ma w takim przypadku całokształt okoliczności sprawy. Wyrażono również pogląd, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przysposobienie małoletniego przez osobę niewiele od niego starszą, mimo że różnica wieku jest znacznie niższa niż w przypadku relacji rodzic-dziecko.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX