Janczukowicz Krzysztof, Rozliczanie WDT przed uzyskaniem wymaganych dokumentów

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Rozliczanie WDT przed uzyskaniem wymaganych dokumentów

Niniejsza kontrowersja dotyczy sytuacji, w której podatnik dokonał już wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), ale nie posiada jeszcze dokumentów niezbędnych do zastosowania 0% stawki VAT. Ostatecznie, brak tych dokumentów spowoduje obowiązek rozliczenia transakcji według stawki krajowej, ale art. 42 ust. 12 u.p.t.u. daje podatnikowi prawo do wstrzymania się z tym przez pewien czas. Ściślej - przez 2 dwa miesiące przy miesięcznym rozliczaniu VAT oraz przez 1 kwartał przy rozliczaniu kwartalnym. Jeśli jednak czas ten mija, a dokumentów nadal nie ma, wspomniany przepis zobowiązuje już podatnika do wykazania dostawy w ewidencji VAT ze stawką krajową. Artykuł 42 ust. 12 u.p.t.u. nie wspomina przy tym wyraźnie o ujmowaniu tej transakcji także w deklaracji VAT, składanej za okres, na który ujęto transakcję w ewidencji, a tym samym - o obowiązku odprowadzenia VAT od tej transakcji. Czy to znaczy, że podatnik może poprzestać wyłącznie na ujęciu transakcji w ewidencji (i informacji podsumowującej), a nie musi ujmować jej w deklaracji?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX