Mejka Anna, Roszczenie właściciela nieruchomości obciążonej o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości po dacie stwierdzenia nabycia służebności przesyłu przez zasiedzenie

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Roszczenie właściciela nieruchomości obciążonej o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości po dacie stwierdzenia nabycia służebności przesyłu przez zasiedzenie

Właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie w stosunku do osób, które korzystają z jego nieruchomości bez podstawy prawnej. Z tej przyczyny w orzecznictwie pojawił się problem, jaki wpływ na istnienie ww. roszczenia ma sytuacja, gdy nieruchomość, z której uprzednio korzystano bez tytułu prawnego, obciążono służebnością przesyłu wskutek zasiedzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX