Węgrzyn Gabriel, Roszczenia właściciela sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w przypadku odmowy przejęcia sieci przez gminę

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Roszczenia właściciela sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w przypadku odmowy przejęcia sieci przez gminę

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażono jednak sprzeczne stanowiska co do tego, czy w sytuacji odmowy przejęcia urządzeń osoba, która je wybudowała, może dochodzić przed sądem zawarcia stosownej umowy (Pogląd nr 1) czy też nie (Pogląd nr 2).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX