Janczukowicz Krzysztof, Reprezentowanie spółki cywilnej w postępowaniu podatkowym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Reprezentowanie spółki cywilnej w postępowaniu podatkowym

Jeżeli podatnikiem podatku danego rodzaju jest sama spółka cywilna, a nie jej poszczególni wspólnicy, a tak jest w szczególności na gruncie VAT i akcyzy, to powstaje pytanie o sposób reprezentowania tej spółki w postępowaniu podatkowym. Art. 135 o.p. odsyła w tym zakresie do prawa cywilnego, a z art. 865 i 866 k.c. wynika, że wszystko zależy od tego, czy postępowanie podatkowe przekracza zakres zwykłych czynności spółki. Jeśli bowiem nie przekracza, to wystarczy działanie jednego, któregokolwiek ze wspólników, a jeśli przekracza, to powinni działać wszyscy, chyba że umowa spółki albo odrębna uchwała upoważnia do działania wspólnika wskazanego w tym akcie. Jak do tego podchodzą sądy administracyjne?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX