Reprezentacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - OpenLEX

Walczyński Ignacy, Reprezentacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Reprezentacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W orzecznictwie istnieją rozbieżności dotyczące rozstrzygnięcia, czy dopuszczalna jest reprezentacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przez pracownika niebędącego radcą prawnym. Zgodnie z jednym poglądem pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niebędący radcą prawnym, zatrudniony w oddziale Zakładu, może być pełnomocnikiem tego oddziału w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 87 § 2 zdanie pierwsze k.p.c). Zgodnie z poglądem przeciwnym pracownik Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji niebędący radcą prawnym nie może być pełnomocnikiem procesowym Dyrektora tego Zakładu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 87 § 1 i 2 k.p.c.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX