Gabriel-Węglowski Michał, Reguła ne peius a postępowanie dyscyplinarne

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Reguła ne peius a postępowanie dyscyplinarne

Na tle problematyki postępowań dyscyplinarnych powstała w orzecznictwie rozbieżność co do możliwości zaostrzenia w postępowaniu odwoławczym kary dyscyplinarnej wymierzonej w sądzie I instancji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX