Reglamentacja oddalenia wniosku w zakresie tzw. kontrdowodu - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Reglamentacja oddalenia wniosku w zakresie tzw. kontrdowodu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Reglamentacja oddalenia wniosku w zakresie tzw. kontrdowodu

Przepisy dotyczące przeprowadzania dowodów w postępowaniu karnym (a może i w każdym postępowaniu przed sądem), w tym obejmujące zasady dopuszczania i oddalania wniosków w tym zakresie, można określić jako „sól” procesu. Przesłanki oddalenia wniosku dowodowego określa art. 170 § 1 k.p.k, które jednak uzupełnione są zapisem § 2, że nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, że dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić. Prawidłowe określenie relacji pomiędzy oboma tymi przepisami jest trudne, gdyż powołanie się na przesłankę negatywną (a zwłaszcza określone w pkt 3 i pkt 5) stanowi w pewnym choćby zakresie antycypację efektu przeprowadzenia dowodu, choć przecież do tego nie dochodzi. Z drugiej strony wyeliminowanie kodeksowych możliwości oddalenia wniosku dowodowego (a zwłaszcza przesłanki intencji umyślnego przedłużenia postępowania) prowadziłoby w prosty sposób do paraliżu procesu poprzez powoływanie coraz to nowych dowodów, choćby i poza głównym nurtem sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX