Partyk Aleksandra, Publikacja fotografii w mediach jako naruszenie dóbr osobistych człowieka

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Publikacja fotografii w mediach jako naruszenie dóbr osobistych człowieka

W orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że publikacja wizerunku (fotografii) człowieka w mediach publicznych, bez jego zgody i w sposób umożliwiający jego identyfikację, stanowi naruszenie jego dóbr osobistych. Zgoda jednak nie jest wymagana w odniesieniu do osób powszechnie znanych, gdy wizerunek sporządzono w związku ze sprawowaniem przez nią funkcji publicznych. Wskazano również na dopuszczalność publikacji fotografii człowieka pochodzącej ze strony internetowej Policji, aczkolwiek podkreślając, że również na podmiocie publikującym spoczywa własny obowiązek zapewnienia nierozpoznawalności osoby przedstawionej. Wyrażono również zapatrywanie, iż dopuszczalne jest opublikowanie wizerunku osoby z uwagi na ważny interes społeczny. Niezależnie od kwestii publikacji wizerunku człowieka wskazać należy na wypowiedź judykatury odnoszącą się do publikacji fotografii posesji, jako niestanowiącej naruszenia dóbr osobistych jej właściciela.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX